فرمهای دادخواست خدمات قضایی

ارسال: 13ام شهریور 1400

فرمهای دادخواست خدمات قضایی فرم های دادخواست (eadl.ir) ابطال اجرائیه غیرمالی 55.28 KB 1395/10/22 دانلود 1457 ابطال اجرائیه مالی 56.86 KB 1395/11/20 دانلود 1103 ابطال اظهارنامه تجاری 52.04 KB 1395/11/20 دانلود 495 ابطال ثبت علامت تجاری 239.60 KB 1395/11/20 دانلود 461 ابطال ثبت واقعه ازدواج 51.39 KB 1395/11/20 دانلود 562 ابطال ثبت واقعه طلاق 51.28 […]

چگونه دادخواست‌ بنویسیم

ارسال: 5ام شهریور 1400

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود […]

شکواییه معامله به قصد فرار از دین

ارسال: 5ام شهریور 1400

 معامله با انگیزه فرار از ادای دین در حقوق ایران وضعیت های حقوقی مختلفی دارد که هر یک از آنها با اجتماع شرایط خاص مقرر تحقق پیدا میکند. ماده ۲۱۸ قانون مدنی درباره وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از ادای دین مقرر میدارد هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای […]

دادخواست استرداد جهیزیه

ارسال: 5ام شهریور 1400

زوجه می تواند مطابق لیست سیاهه اسباب و جهیزیه خود را از محل سکونت مشترک خارج کند. البته نداشتن سیاهه مانع این اقدام نمی باشد.نمونه دادخواست استرداد جهیزیهخواهان :زوجهخوانده :زوجدلایل و مستندات:اصل و کپی مصدق عقدنامهاصل و کپی مصدق شناسنامهسیاهه جهیزیهتصویر شکایت کیفری مبنی بر ضرب و شتمتصویر دادخواست طلاقتعیین خواسته و بهای آن: تامین […]

دادخواست طلاق به درخواست زوجه

ارسال: 5ام شهریور 1400

 زوجه در مواردی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و نمی توان بیان داشت به طور مطلق عنان طلاق در دست مرد است.نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجهخواهان: زوجهخوانده: زوجخواسته:صدور حکم الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق ماده 26 ق.ح.ج (عسر و حرج به جهت سوء رفتار و سوء […]

دادخواست تقاضای صدور رای نسبت به خواسته مغفول مانده

ارسال: 5ام شهریور 1400

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود […]