اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی

نام :  شركت سهامي خاص

موضوع فعالیت :

……………………………..

……………………………………

 خريد و فروش صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ،

شرکت در مناقصات و مزايدات ، اخذ وام و تسهيلات ريالي و ارزي از کليه بانکهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي جهت شرکت ،

شرکت در نمايشگاههاي بين الملل تخصصي و غير تخصصي داخل و خارج کشور ،

ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در زمينه موضوع فعاليت شرکت در داخل و خارج از کشور ،

انعقاد قراردادهاي همکاري و مشارکت با شرکتهاي داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شرکت ،

عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع فعاليت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی :

…………………..

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی

منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی

والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد

اسامی سهامداران یا موسسین

خانم ……………….. به نشانی …………………. کد  پستی …………………

آقای …………….. به نشانی …………………. کد  پستی …………………….

آقای …………………… به نشانی ……………… کد  پستی ………………….

میزان سهام هر یک از سهامداران

خانم ……………………….. دارنده 10 سهم با نام عادي به ارزش 10000 ریال

آقای ………………………. دارنده 980 سهم با نام عادي به ارزش 980000 ریال

آقای ……………………… دارنده 10 سهم با نام عادي به ارزش 10000 ریال

اعضا هیئت مدیره

خانم ……………………………………… و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای ……………………………………. و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال  و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای ………………………… و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء منفرد هريک از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد

اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه

بازرسان

خانم …………………….. به سمت بازرس اصلي به مدت 1 سال

خانم …………………….. به سمت بازرس علي البدل به مدت 1 سال

اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده 11 تبصره می باشد که درجلسه مورخ ………………………. ساعت 10:00 به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.